Svenska

"tro är bra,

att veta är bättre"


VISION


OnSolidGround - Sustainable business -  är den självklara samarbetspartnern för alla inom trä-, möbel- och inredningsbranschen som vill skapa lönsamma affärer genom ett effektivt och ambitiöst kvalitet- miljö- och hållbarhetsarbete.

MISSION


Med lång erfarenhet och gedigen kunskap för du stöd,  oavsett om du är leverantör, tillverkare, entreprenör eller kund, att skapa långsiktig lönsamhet och samtidigt ta ansvar gentemot kommande generationer.

KOMPETENSOMRÅDEN

Hållbarhetsarbete

Kommunikation

Cirkulära affärsmodeller

Hållbarhetsrapportering

Uppförandekod

Socialt ansvar
Produktcertifiering

Inköpsstöd

Miljömärkning

Produktsäkerhet

Tekniska handelshinder

Riskanalyser

CE-märkning

Leverantörsuppföljning

Cirkulära flöden


Lobbyarbete

Utbildning

Standardisering

Seminarier

Bevakning av lagar och krav

Offentlig upphandling